قیمت ورق استیل 304

کدنامضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمت
3556ورق استیل 3040.31000304Lرولکیلوگرم775,000 ریال
3591 ورق استیل 3040.41000304Lرولکیلوگرم775,000 ریال
3861ورق استیل 3040.51000304Lرولکیلوگرم775,000 ریال
5222 ورق استیل 3040.61000304Lرولکیلوگرم750,000 ریال
6713 ورق استیل 3040.81000304Lرولکیلوگرم730,000 ریال
2735ورق استیل 30411000304Lرولکیلوگرم720,000 ریال
7403 ورق استیل 3041.251000304Lرولکیلوگرم705,000 ریال
6707 ورق استیل 30421000304Lرولکیلوگرم705,000 ریال
6709ورق استیل 3042.51000304Lرولکیلوگرم705,000 ریال
6710 ورق استیل 30431000304Lرولکیلوگرم705,000 ریال
3446ورق استیل 30441000304Lرولکیلوگرم705,000 ریال
5307 ورق استیل 30451000304Lرولکیلوگرم705,000 ریال
6708ورق استیل 30461000304Lرولکیلوگرم705,000 ریال
6706 ورق استیل 30481000304Lرولکیلوگرم710,000 ریال
6025ورق استیل 3040.41250304Lرولکیلوگرم775,000 ریال
3436 ورق استیل 3040.51250304Lرولکیلوگرم775,000 ریال
6829ورق استیل 3040.81250304Lرولکیلوگرم730,000 ریال
5185ورق استیل 30441250304Lرولکیلوگرم705,000 ریال
5308ورق استیل 30451250304Lرولکیلوگرم705,000 ریال
5187ورق استیل 30441500304Lرولکیلوگرم705,000 ریال
5306 ورق استیل 30451500304Lرولکیلوگرم705,000 ریال
7009 ورق استیل 30461500304Lرولکیلوگرم705,000 ریال
7010ورق استیل 30481500304Lشیتکیلوگرم710,000 ریال
7070 ورق استیل 3040.41250*2500304Lشیتکیلوگرم775,000 ریال
4596ورق استیل 3040.41000*2000304Lشیتکیلوگرم755,000 ریال
6693ورق استیل 3040.51000*2000304Lشیتکیلوگرم775,000 ریال
6714ورق استیل 3040.61000*2000304Lشیتکیلوگرم750,000 ریال
7489ورق استیل 3040.71000*2000304Lشیتکیلوگرم760,000 ریال
3558ورق استیل 3040.81000*2000304Lشیتکیلوگرم730,000 ریال
7027ورق استیل 30411000*2000304Lشیتکیلوگرم720,000 ریال
7259ورق استیل 30421000*2000304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
3554ورق استیل 3041.251000*2000304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
3729ورق استیل 3041.51000*2000304Lشیتکیلوگرم710,000 ریال
4886ورق استیل 3042.51000*2000304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
3892ورق استیل 30431000*2000304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
3596ورق استیل 30441000*2000304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
7133 ورق استیل 30481000*2000304Lشیتکیلوگرم710,000 ریال
4897ورق استیل 30451000*2000304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
4911 ورق استیل 30461000*2000304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
4888ورق استیل 304101000*2000304Lشیتکیلوگرم725,000 ریال
7365ورق استیل 304121000*2000304Lشیتکیلوگرم730,000 ریال
5228 ورق استیل 304121500*3000304Lشیتکیلوگرم730,000 ریال
8410ورق استیل 304151000*2000304Lشیتکیلوگرم745,000 ریال
5166ورق استیل 3040.71220*2440304Lشیتکیلوگرم730,000 ریال
4788ورق استیل 3040.91250*2500304Lشیتکیلوگرم730,000 ریال
4595 ورق استیل 3041.251250304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
7048ورق استیل 3040.61250*2500304Lشیتکیلوگرم750,000 ریال
4824ورق استیل 3040.81250*2500304Lشیتکیلوگرم730,000 ریال
7032ورق استیل 30411250*2500304Lشیتکیلوگرم720,000 ریال
3555ورق استیل 3041.251250*2500304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
2668 ورق استیل 30421250*2500304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
6967 ورق استیل 3042.51250*2500304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
4885ورق استیل 3042.51250304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
3593ورق استیل 30431250*2500304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
4884ورق استیل 30441250*2500304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
7135ورق استیل 3042.51500*6000304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
4887ورق استیل 30461250*2500304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
7209ورق استیل 30411500*3000304Lشیتکیلوگرم720,000 ریال
6999ورق استیل 3041.51500*3000304Lشیتکیلوگرم710,000 ریال
6998 ورق استیل 30421500*3000304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
7210ورق استیل 3042.51500*3000304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
4889 ورق استیل 30431500*3000304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
7348ورق استیل 304201500*3000304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
5847 ورق استیل 30441500*3000304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
7349ورق استیل 30451500*3000304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
7066 ورق استیل 30461500*3000304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
4920ورق استیل 304101500*3000304Lشیتکیلوگرم725,000 ریال
6918ورق استیل 3041.51250304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
6928ورق استیل 3041.51500*6000304Lشیتکیلوگرم710,000 ریال
3594ورق استیل 30431500*6000304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
3595 ورق استیل 30441500*6000304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
6793 ورق استیل 304401500*6000304Lشیتکیلوگرم790,000 ریال
5875 ورق استیل 30451500*6000304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
7024ورق استیل 30481250304Lشیتکیلوگرم710,000 ریال
3513ورق استیل 30461500*6000304Lرولکیلوگرم705,000 ریال
5512 ورق استیل 30481500*6000304Lشیتکیلوگرم710,000 ریال
3522 ورق استیل 304101500*6000304Lشیتکیلوگرم725,000 ریال
7014ورق استیل 304101250*2500304Lشیتکیلوگرم725,000 ریال
5513ورق استیل 304121500*6000304Lشیتکیلوگرم735,000 ریال
3511ورق استیل 304151500*6000304Lرولکیلوگرم745,000 ریال
5511 ورق استیل 304206000*2000304Lشیتکیلوگرم790,000 ریال
4849 ورق استیل 30431500304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
7022 ورق استیل 30461250304Lشیتکیلوگرم705,000 ریال
9343 ورق استیل 3040.31250304Lشیتکیلوگرم775,000 ریال
9310 ورق استیل 3040.61250304Lرولکیلوگرم750,000 ریال
9335ورق استیل 3040.71250304Lرولکیلوگرم730,000 ریال
9333 ورق استیل 3040.81250304Lرولکیلوگرم730,000 ریال
3509ورق استیل 3040.91000304Lرولکیلوگرم730,000 ریال

ورق استیل 304

این ورق که در استاندارد DIN آلمان با نام فولاد 1.4301 معروف است، از دسته فولادهای آلیاژی استنلس استیل یا زنگ نزن بوده که با مشخصه X5CrNi18-10 نیز در میان فولادها معروف می باشد. همچنین این فولاد به علت دارا نبودن خواص مغناطیسی با نام ورق استیل نگیر 304 در بازار آهن و در میان فروشندگان فولاد نام برده می شود. ورق ضد زنگ 304 در تمامی اشکال ورق ، میله، رول ، لوله و… تولید می شود و به مصرف می رسد. ورق زنگ نزن 304 را شاید بتوان پر کاربرد ترین نوع فولاد زنگ نزن در بین ورق های استیل به حساب آورد. این ورق به علت دارا بودن درصد کمی از کربن در ترکیب شیمیایی خود، دارای قابلیت بالای فرم دهی و جوشکاری و همچنین سخت کاری در عملیات حرارتی می باشد.

ورق استیل 304

ورق استیل 304

ورق ۳۰۴ پرکاربردترین در بین فولادهای ضد زنگ می باشد استیل ۳۰۴ خاصیت مغناطیسی نداشته و به استیل نگیر معروف می باشد. ۳۰۴L به معنی کربن کمتر و ۳۰۴H به معنی به معنی کربن بیشتر می باشد.کربن کمتر موجب کاهش کاربیدها شده و تاثیر مستقیم بر روی جوش پذیری و مقاومت در برابر خوردگی بین دانه ای دارد .استنلس استیل 304 مقاومت به خوردگی فوق العاده ای در برابر شرایط شیمیایی، صنایع غذایی، نساجی و نفت از خود نشان می دهد . ورق استیل ۳۰۴ در سرویس دهی متناوب تا دمای ۸۷۰ درجه سانتی گراد در سرویس دهی پیوسته تا دمای ۹۲۵ درجه سانتی گراد مقاومت به اکسیداسیون خوبی را از خود نشان دهد . از دیگر ویژگی های این آلیاژ شکل پذیری و استحکام بالا است .

خواص مکانیکی استیل 304

استیل 304 دارای سختی برینل 123HB، سختی راکول 70 و سختی ویکرز 129 می باشد و همچنین مقاومت کششی آن 500 الی 700 مگاپاسکال می باشد.

ترکیب شیمیایی استیل 1.4301 شامل %0.07 کربن، %1 سیلیسیوم، %2 منگنز، %0.045 فسفر، %0.015 گوگرد، %19-17 کروم و %10-8 نیکل می باشد. همانگونه که پیداست استنلس استیل 304 شامل کروم و نیکل بیشتر و فسفر و گوگرد کمتری در مقایسه با سایر عناصر تشکیل دهنده آن می باشد.

کاربرد ورق استیل 304

کاربرد ورق استیل

کاربرد ورق استیل

 

  •  صنایع مختلفی همچون نفت و گاز و پتروشیمی
  • صنایع غذایی، دارویی و…
  • تجهیزات فراوری مواد غذایی به ویژه شیر صندلی های آشپزخانه، سینک ظرفشویی
  •  فریزر، تجهیزات و سایر لوازم آشپزخانه
  • پنل های معماری مانند نرده ها
  • مخازن شیمیایی از جمله مخازن انتقال مواد شیمیایی
  • مبدل های حرارتی
  • صفحه های بافته شده یا جوش داده شده برای معادن و فیلتراسیون آب
  • اتصال دهنده ها
جهت اطلاع از انواع قیمت ورق استیل با کارشناسان فروش استیل فولاد صنعتی تماس بگیرید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست